چرا طالبان به غزنی پایتخت امپراطوری غزنویان یورش بردند؟

ساخت وبلاگ
چکیده : چرا طالبان به غزنی پایتخت امپراطوری غزنویان یورش بردند؟ موقعیت جغرافیایی و ژپوپولتیک غزنی! مقدمه : ... با عنوان : چرا طالبان به غزنی پایتخت امپراطوری غزنویان یورش بردند؟ بخوانید :

چرا طالبان به غزنی پایتخت امپراطوری غزنویان یورش بردند؟

موقعیت جغرافیایی و ژپوپولتیک غزنی!

مقدمه :
هنوز طنین صدا ها و اخبار به گوشم باقی است که غزنه را « پایتخت فرهنگی جهان اسلام » مسما و لقب دادند . تا کنون آیینه و صفحات تاریخ از باغ و بوستان های محمود غزنوی و مسعود و جایگاه البیرونی و بیهقی و فردوسی و سنایی و دههای دیگر داستانها و یادداشتها دارد. اما روی دیگر ایینه را چند روز قبل مشاهده کردیم که پایتخت جهان اسلام و پایتخت امپراطوری غزنوی به دست مسلمانان طالب به آتش کشیده شد و مردم و باغ و بوستان همه کشته ، ویران و سوختانده شد . خوب گفته اند غزنه نه همان است که من دیدم پار .

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 22 شهريور 1397 ساعت: 16:06