برج های ساعت شهر کابل ! بخش پنجم

ساخت وبلاگ
چکیده : برج های ساعت شهر کابل !بخش پنجم برج ساعت دروازه ورودی ارگ کابل معلومات برای یافتن برج پنجم ارگ کابل... با عنوان : برج های ساعت شهر کابل ! بخش پنجم بخوانید :

برج های ساعت شهر کابل !
بخش پنجم

برج ساعت دروازه ورودی ارگ کابل

معلومات برای یافتن برج پنجم ارگ کابل که در وسط دیوار دومی ارگ قرار داشته و حیثیت دروازه ورودی را دارد ناموفق بودم . مثلیکه همه معلومات در مورد ابادی های ارگ که در زمان محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان مهر و لاک گردیده است و یا مانند اسناد محرم ریاست ضبط احوالات از دیدمان به دور گذاشته شده است . ضمنا" هیچگونه شناخت با قصر نشینان نداشتم تا از نزدیک یکبار آنرا میدیدم و طول و عرض و چگونگی ساختمان آنرا دقیق یادداشت مینمودم .

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 9 شهريور 1397 ساعت: 1:32