سرای پشاوری ها واقع شوربازار

ساخت وبلاگ
چکیده : سرای پشاوری ها واقع شوربازار در مورد شوربازار قبلا" از این برگه خوانده اید که بین گذر سنگتراشی و با... با عنوان : سرای پشاوری ها واقع شوربازار بخوانید :

سرای پشاوری ها واقع شوربازار

در مورد شوربازار قبلا" از این برگه خوانده اید که بین گذر سنگتراشی و بالاحصار کابل موقعیت دارد . ظاهرا" این بازار در زمان امیرشیرعلی خان ساخته شد. در این بازار هر صنف از اصناف کابل دوکانی داشت از قبیل بقال، بزاز ، بینه گر، بنجاره ، عطار و غیره .

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : جمعه 9 شهريور 1397 ساعت: 1:32