28 اسد روز رستاخیز در تاریخ افغانستان | بلاگ

28 اسد روز رستاخیز در تاریخ افغانستان

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

شاه محمود محمود فرزند مرحوم میرزا غلام نبی هستم به تاریخ 19 ماه جدی 1332 هجری شمسی مطابق 9 ماه جنوری 1954میلادی در ساحه رنگریزان شهرآرا کابل زاده شدم در سال 1340هجری شمسی شامل مکتب قاری عبدالله خان واقع ده افغانان شدم ودر سال 1346هجری شمسی بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به لیسه حبیبیه دروس خودرا تا صنف دوازدهم ادامه دادم در سال 1351 هجری شمسی از این لیسه فارغ گردیدم وجهت ادامه تحصیلات عالی به پوهنحًی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل شامل شدم (1352هجری شمسی=1973میلادی). فراغت از پوهنحًی مذکور (رشته تاریخ وجغرافیه)در سال 1355هجری شمسی وشمولیت به وظیفه به حیث معلم اجتماعیات در لیسه ابن سینا کابل در سال 1356هجری شمسی صورت گرفت. درماه حوت 1358 هجری شمسی بعد از سپری کردن امتحان کدر پوهنحًی علوم اجتماعی پوهنتون کابل به حیث استاد تاریخ در دیپارتمنت تاریخ عمومی این پوهنحًی پذیرفته شدم .درجه ماستری تاریخ افغانستان (داخل خدمت) را در سال 1365هجری شمسی حاصل کردم درطول سالهای خدمت مضامین تاریخ قرون وسطی کشور های همجوار افغانستان (هند ،چین،آسیای مرکزی، فارس و شرق میانه) را تدریس نمودم

درباره ما :

افغانستان فردا

بسم الله الرحمن الرحیم

"افغانستان فردا"جدید ترین نشریه انترنیتی علمی، تاریخی ،جغرافیائی ،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی است . که وابسته به هیچ گروه ،حزب ویا سازمان سیاسی نبوده وتمامیت ارضی ،وحدت ملی ویگانگی مردم شریف ودیندار کشورعزیز ما افغانستان را اشاعه ومعرفی می نمائید .
"افغانستان فردا" یگانه نشریه خواهد بود که پشتیبان فرهنگ وکلتور اصیل افغانی برمبنای آزادی دیموکراسی وبرابری بوده ، از هرنوع تبعیض قومی ،ملیتی ،مذهبی ،حزبی وگروهی مبرا است.
لذا از تمام استادان ، دانشمندان ، فرهنگیان وقلم بدستان درداخل وخارج افغانستان احترامانه تقاضا برده می شود تا دراین مأمول ماراهمکاری ویاری نمایند .
موضوعات ومقالات علمی ، تاریخی ، ادبی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی خودرا به آدرس ما ویا به نشانی الکترونیکی "افغانستان فردا" ارسال دارند
استفاده ازمطالب ومقالات "افغانستان فردا" با ذکر ماخذ آزاد است .

رستاخیز,تاریخ,افغانستان,...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396 ساعت: 0:36