موقعیت جغرافیایی برخی روستا های ولایت لوگر | بلاگ

موقعیت جغرافیایی برخی روستا های ولایت لوگر

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

موقعیت جغرافیایی برخی روستا های ولایت لوگر
بخش اول :

1 - چلوزی یا چلوزایی :
روستای است بین برکی راجان و کوتل سجاوند. بنابر بیان لمسدن افسر انگلیس که : چلوزایی ها از قوم غلزایی بوده و زمستان ها با شتران خویش به لغمان میروند و این قوم از شاخه ابراهیم چلوزایی هستند.
موقعیت چلوزایی بین 33 درجه ، 58 دقیقه عرض البلد شمالی، 68 درجه و 52 دقیقه طول البلد شرقی در بخش بالای ولایت لوگر افتاده است .(1 )
این روستا ده میل دورتر به طرف غرب برکی برک قرار دارد. ( 2)

2 - دیراو :
بین خطوط 34 درجه عرض البلد شمالی و 69 درجه طول البلد شرقی؛ روستای کوچک است به طرف غرب آبخور و شرق قریه بورگ « بُرگ» در وادی ولایت لوگر قرار دارد . داری اب شفاف و عالی دارد که از شمال شرق میایید . ( 3)

3 - ایرگنه :
روستای کوچک بین حدود جغرافیایی 33 درجه، 39 دقیقه عرض البلد شمالی و 68 درجه و 2 دقیقه طول البلد شرقی مربوط ولسوالی خروار ولایت لوگر است و در سال 1880 م 20 خانه مردم غلزایی در آنجا وجود داشت . (4 )

4 - گدای خیل :
بین 33 درجه عرض البلد شمالی و 68 درجه طول البلد شرقی روستای است 27 میل به طرف شمال شرق ولایت غزنی موقعیت دارد . دراین جا محل وجود دارد برای اردوگاه نظامی با اب کافی و وافر . بنابر نقشه های جدید به گیدارخیل بین 33 درجه 41 دقیقه عرض البلد شمالی و 68 درجه ،39 دقیقه دیده میشود . ( 5)

5 - گزر:
روستای است بین کوتی خیل و قریه ده نو ولایت لوگر بین خطوط 34 درجه عرض البلد شمالی و 69 درجه طول البلد شرقی قرار دارد. دو کاریز دارد و کشت فراوان و زراعت گندم رواج کامل دارد مردم آنجا را احمدزی قوم غلزایی تشکیل میدهد . (6 )

6 - گودل :
بین 33 درجه عرض البلد شمالی و 68 درجه طول البلد شرقی مربوط ولسوالی خروار به فاصله 9 میل به شمال اسپیدار در مسیر سرک خروار و غزنی موقعیت دارد . (7 )

7 - قلعه حفیظ الله :
روستای کوچک به کنار چپ دریای لوگر میان خطوط 34 درجه عرض البلد شمالی و 69 درجه طول البلد شرقی افتاده است این قلعه مربوط قوم استانکزی بود که در سال 1880 م فقط 4 فامیل درآنجا زندگی داشتند . (8 )

8 - حاکم قلعه :
قریه کوچک در بخش بالای لوگر همراه قلعه یعقوب و خلیل اباد بین حدود جغرافیایی 34 درجه عرض البلد شمالی و 69 درجه طول البلد شرقی موقعیت دارد . دراین سه قلعه مردم قوم هزاره زندگی دارند و یک شهرک جداگانه منحصر به مفرد را بوجود آورده اند . (9 )

9 - دینار :
روستای است به فاصله 16 کیلومتر در جنوب غرب قریه جوزخیل ولسوالی خروار ولایت لوگر بین خطوط جغرافیایی 68 درجه، 51 دقیقه، 12 ثانیه طول البلد شرقی و 33 درجه، 36 دقیقه و 22 ثانیه عرض البلد شمالی موقعیت دارد .(10 )

10 - زیدآباد یا زاهد اباد :
روستای است به فاصله 30 کیلومتر جنوب شهرکابل مربوط ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر بین خطوط 69 درجه، 7 دقیقه، 35 ثانیه طول البلد شرقی و 34 درجه، 16 دقیقه و 36 ثانیه عرض البلد شمالی افتاده است (11 )
زیداباد روستای بزرگی است کنار چپ دریای لوگر در حدود دو میل از سفید سنگ فاصله دارد و قوم تاجیک و ادرمزی غلزایی ساکنان آنجا را تشکیل میدهد.قلعه مربع شکل دراین روستا وجود داشت که در سال 1875 م در زمان حاکمیت امیرشیرعلی خان توسط یکی از خوانین وردگ بنام « بازوالدین » اعمار گردید. همچنان پل زیدآباد بالای دریای لوگرتا حال برجا مانده است که در گذشته فقط حیوانات باربر از آن استفاده مینمود . بنابر تخمین انگلیس ها در تجاوز دوم انگلیس ها بالای افغانستان حاصلات و کشت برای 4000 حیوان و بدست آوردن 300 من غله از زیدآباد و حومه آن میسر است . (12 )

نوت : هموطنان عزیز آنچه که در این نوشته کمبود و اشتباه دیده میشود لطفا در تزیید و اصلاح آن بنویسید ضمنا" تقاضا برده میشود همچنان درمورد قلعه ها و قریه ها و جوی ها و آسیاب ها معلومات خویش را ضمیمه نماید .

زیرنویسها :
1 - آدمک - لودویک ؛ گزیتیر جغرافیایی ، ج شش ، ص 140 .
2 - آدمک ؛ ایضا"، ص 122 .
3 - آدمک ، ایضا"، ص 156 .
4 - آدمک، ایضا"، ص 166 .
5 - آدمک ؛ ایضا"، ص 172 ،
6 - آدمک، ایضا"، ص 179 .
7 - آدمک؛ ایضا"، ص 236 .
8 - آدمک ، ایضا"، ص 243 .
9 - آدمک؛ ایضا"، ص 247 .
10 - قاموس جغرافیایی افغانستان ، ج دوم ، کابل ، س 1336 هـ ش ، ص 318 .
11 - قاموس جغرافیایی افغانستان، ایضا"، ص 362 .
12 - آدمک ؛ اثرقبل الذکر، ص 685 .

+ نوشته شده توسط شاه محمود محمود در سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۶ و ساعت 13:27 |
...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت: 18:37