هزارو شصت و دومین سال وفات ابوالحسن علی مشهور به مسعودی:

ساخت وبلاگ
چکیده : هزارو شصت و دومین سال وفات ابوالحسن علی مشهور به مسعودی: ابوالحسن علی بن حسین بن علی مشهور به مسعود... با عنوان : هزارو شصت و دومین سال وفات ابوالحسن علی مشهور به مسعودی: بخوانید :

هزارو شصت و دومین سال وفات ابوالحسن علی مشهور به مسعودی:
ابوالحسن علی بن حسین بن علی مشهور به مسعودی، مورخ و محدث و جغرافیه دان ؛ متولد ۲۸۲–۲۸۳ هـ ق مطابق ۸۹۶ م در شهربغداد ودر جمادی‌الثانی، ۳۴۵ هـ ق مساوی سپتامبر، ۹۵۶ م درقاهره .

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 22 شهريور 1397 ساعت: 16:06