برخی روستا های ولایت لوگر بخش چهارم | بلاگ

برخی روستا های ولایت لوگر بخش چهارم

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

1 - شینکی :
این روستا بین کوتل شترگردن و دشت لوگر دو میل دورتر از روستای دوبندی بین خطوط 33 درجه و 57 دقیقه عرض البلد شمالی و 69 درجه و 19 دقیقه طول البلد شرقی موقعیت دارد. نشیب این روستا برای حیوانات بسیار خطر ناک است و فرود آمدن از این روستا به روستای خوشی به طول پنج و نیم میل تدریجی میباشد .روستای ببر غلزایی به طرف دیگر قله این کوتل حدود 500 متری را نشان میدهد.(1)

2 - تختک:
روستای است بین خطوط 33 درجه و 46 دقیقه عرض البلد شمالی و 68 درجه و 55 دقیقه در مسیر پنگرام حدود 5 کیلومتری شمال شرق « نوا یا نوی خروار » ولایت لوگر موقعیت دارد .( 2)

3 - تنگی وردک :
روستای تنگی وردک بین حدود جغرافیایی 34 درجه عرض البلد شمالی و 68 درجه طول البلد شرقی در دره ولایت لوگر موقعیت دارد. در شمال این روستا شیخ آباد و در جنوب قلعه امیر قرار دارد .(3 )

4 - قلعه وزیر یا وزیر قلعه :
روستای است در سمت راست دریای لوگر حدود یک میل در جنوب محمد آغه موقعیت دارد. این روستا شامل دو شهرک است که مردم احمدزی، هزاره و تاجیک در آنجا ساکن میباشند . در سال 1880 م تنها 20 خانواده در این محل زندگی داشتند . ( 4)

5 - کاریز وزیر:
این روستا بین 34 درجه و 3 دقیقه عرض البلد شمالی و 69 درجه و عرض 3 دقیقه طول البلد شرقی درسه کیلومتری شمال شرق حصارک ولایت لوگر موقعیت دارد. مردم هزاره به طرف راست دریای لوگر حیات به سر میبرند . بنابر یادداشت انگلیس ها هریک ایوان اسمیت و کلیفورد در سال 1880 م به تعداد 40 خانواده دراین روستا زندگی میکرد. (5 )

6 - قلعه یوسف یا یوسف قلعه :
یوسف کلا یک روستا در بخش جنوبی ولایت لوگر موقعیت دارد ، در سال 1880 م محل 200 خانواده استانکزی غلزایی بود..(6)

7 - کاریز علم :
روستای است بین خطوط 34 درجه و 10 دقیقه عرض البلد شمالی و 69 درجه و 4 دقیقه طول البلد شرقی به سمت چپ دریای لوگر موقعیت دارد بنابر نوشته کلیفورد و ایوان اسمیت افسران انگلیسی که در تجاوز دوم انگلیس بالای افغانستان شامل بودند ؛ در سال 1880 م در حدود 10 خانواده استانکزی غلزایی زندگی داشتند. ( 7)

8 - کاریز بشیر :
دهکده ای است در شمال ولایت لوگر. مردم آنجا را پاینده خیل و سلیمان خیل غلزایی تشکیل داده و در دهه 1880 م که شامل 10 خانواده بودند زندگی مینمودند.(8 )

9 - کاریز دولت :
این روستا بین خطوط 34 درجه عرض البلد شمالی و 69 درجه طول البلد شرقی در بخش شمالی دره لوگر به سمت راست دریای لوگر موقعیت دارد . این روستا درست در شرق جاده کابل در نیمه راه میان میرزا و زرغون شهر افتاده است ساکنان آنجا را مردم نیازی و احمدزی تشکیل میداد. (9 )

10 - کاریز گولی :
روستای است بین خطوط 34 درجه و 12 دقیقه عرض البلد شمالی و 69 درجه و 12 دقیقه طول البلد شرقی در حدود 5 کیلومتری جنوب شرقی گمران در نزدیکی نیازگل موقعیت دارد . ( 10).

نوت : هموطنان عزیز آنچه که در این نوشته کمبود و اشتباه دیده میشود لطفا در تزیید و اصلاح آن بنویسید ضمنا" تقاضا برده میشود همچنان درمورد قلعه ها و قریه ها و جوی ها و آسیاب ها معلومات خویش را ضمیمه نماید .

زیرنویسها :
1 - آدمک - لودویک ، گزیتیر جغرافیایی ، ج شش ، ص 732 .
2 - ایضا"، ص 777 .
3 - ایضا"، ص 781 .
4 - ایضا" ، ص 805 .
5 - ایضا"، ص 805 .
6 - ایضا"، ص 810 .
7 - ایضا"، ص 395 .
8 - ایضا"، ص 395 .
9 - ایضا"، ص 395 .
10 - ایضا"، ص 395 .

+ نوشته شده توسط شاه محمود محمود در چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۶ و ساعت 16:45 |
برخی,روستا,ولایت,لوگر,چهارم,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396 ساعت: 0:36